Category: NEWS
१९ जुन २०२१ – वाचन दिन

महाराष्ट्र शासनाच्या निर्देशानुसार कोविड -१९ चे सूचनांचे /आदेशांचे पालन करून- केरळ मधील ग्रंथालय चळवळीचे जनक कै. पी.एन. पणिक्‍कर यांच्या स्मरणार्थ…

B.Com. (April 2021) Regular and ATKT Examination Time Table for Semester II and IV
Celebration of International Women’s Day
Sanitation in college campus
Indian Republic Day Celebration 2021
National Voters Day Celebrated on 25th January
T.Y.B.Com. MCQ’s 2020
S.Y.B.Com. SEM – III MCQ’s 2020
F.Y.B.Com. SEM- I MCQ’s 2020
T.Y.B.Com. Semester VI Sample Questions

Next Page